Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποστηρίζουμε την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης

Δωρεάν συσκευασία και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς παιδιά και κοινωνικούς φορείς

Είστε εδώ

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1.1. Η εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και με το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» νομίμως συσταθείσα τον Δεκέμβριο του 1998 με αρ. ΜΑΕ 41835/02/Β/98/53/05. Εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί της Λεωφόρου Κηφισού αρ 14 (ΑΦΜ 094537720 ΦΑΕ Πειραιά, τηλέφωνο 210-4851100, fax 210-4812902, e-mail: info@taxydromiki.gr. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ είναι εφοδιασμένη με την προβλεπόμενη κατά την κείμενη νομοθεσία γενική άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό 99-149 και πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000.

1.2. Ως κύριο Σκοπό της η εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό της έχει : α) τη διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς (COURIER) εγγράφων, αξιών, δεμάτων και μικροδεμάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κάθε μεταφορικό μέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων. Τη διεξαγωγή επιχειρήσεως μεταφορών πάσης φύσεως και δια παντός μέσου, β) την τυποποίηση και συσκευασία μικρών αντικειμένων, γ) τη διενέργεια δραστηριότητας logistics, δηλαδή τη διαχείριση αποθήκης πελατών της εταιρίας, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση εμπορευμάτων των πελατών, τη διενέργεια παραγγελιών για λογαριασμό των πελατών, τη διαχείριση εμπορευματικού αποθέματος (stock) των πελατών, την παρακολούθηση και ταξινόμηση τιμολογίων προμηθευτών, τη συνεργασία με τα λογιστήρια των πελατών για τον τόπο, χρόνο, τρόπο παράδοσης των εμπορευμάτων, την εξόφληση τιμολογίων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια συμπεριλαμβάνεται στη δραστηριότητα logistics, δ) τις επιχειρήσεις πρακτορεύσεων αυτοκινήτων και μεταφορικών εταιριών, αεροπορικών εταιριών, τις ναυτικές πρακτορεύσεις και συναφείς εργασίες, ήτοι ναυλώσεις και εκμεταλλεύσεις αυτοκινήτων και πλοίων, προμήθεια εφοδίων, εκτελωνισμούς εμπορευμάτων, ε) την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών με τους σκοπούς της εταιρίας και η συνεργασία με αυτές με οποιαδήποτε μορφή και άλλα σύμφωνα με το ΦΕΚ 9940/1998.

1.3 Το Δίκτυο. Η «Γενική Ταχυδρομική» ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό. Για την ανάπτυξη του αντικειμένου της δραστηριότητάς της η εταιρία μας διατηρεί δίκτυο 244 καταστημάτων και 19 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

1.4. Βασικά οικονομικά μεγέθη επιχείρησης: Ο μηνιαίος κύκλος εργασιών της εταιρίας μας, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα μας, ανέρχεται σε ποσό πάνω από 4.400.000 € 

1.5. Διαθέσιμα μεταφορικά μέσα: Η εταιρία διαθέτει 450 Φ Ι.Χ., 60 Φ.Δ.Χ. και 1800 δίκυκλα. Έχει προβεί στις απαραίτητες συμβάσεις με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και χερσαίες εταιρείες προκειμένου να διεξαγάγει τις μεταφορές της κατά το δυνατόν συντομότερα και ασφαλέστερα. 

1.6 Είδος παρεχόμενων υπηρεσιών: Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων δεμάτων κλπ σύμφωνα με τον αναφερόμενο στο καταστατικό σκοπό της και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και παρακάτω στο υπό στοιχ. 3 κεφάλαιο. 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1. Για την εταιρία μας η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες του συναλλασσόμενου με εμάς καταναλωτικού κοινού είναι πρωταρχικός στόχος. Για το λόγο αυτό η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτυγχάνει τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ειδικότερα, βελτιώνουμε συνέχεια τους χρόνους εντός των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες μας, τα συστήματα παρακολούθησης των μεταφερομένων αντικειμένων και τέλος ελέγχουμε συνεχώς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2000, καθημερινά και αδιάλειπτα παρακολουθούνται οι διενεργούμενες εργασίες και τίθενται διαρκώς νέοι στόχοι που αποβλέπουν στην ασφαλή ποιοτική παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Με τη συνδρομή της τεχνολογίας αιχμής αναβαθμίζονται διαρκώς οι υπηρεσίες και εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας εκπαιδεύονται για την προσαρμογή τους στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται στο χώρο των ταχυμεταφορών και προκειμένου να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των πελατών μας.

2.2. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης : Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των ταχυμεταφορών. Μέσω αυτής διακινούνται πάνω από 1.000.000 φάκελοι & δέματα μηνιαία. Η εταιρία απασχολεί περίπου 530 εργαζόμενους στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις, στα υποκαταστήματα και στα Κέντρα Διαλογής της, ενώ πάνω από 3000 άτομα απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου της. Διατηρεί 7 κέντρα διαλογής συνολικά και ειδικότερα έκτασης περίπου 3.000 τ.μ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Λ. Κηφισού 14) όπου βρίσκεται και το κομβικό κέντρο διαλογής Αττικής και έκτασης περίπου 1.500 τ.μ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το κομβικό κέντρο διαλογής Θεσσαλονίκης καθώς και έκτασης περίπου 1800 τ.μ. σε επτά περιφερειακά κέντρα διαλογής πανελλαδικά. Επίσης διαθέτει περισσότερους από 116 άξονες (χερσαίους - θαλάσσιους). 

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.1. Η «Γενική Ταχυδρομική» παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με προορισμό το εσωτερικό και το εξωτερικό, ταχυμεταφορές δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού βάρους έως 20 κιλών με ή χωρίς εμπορική αξία, διακίνησης διαφημιστικών αντικειμένων χωρίς διεύθυνση, προετοιμασίας ταχυδρομικών αντικειμένων, ανταλλαγής εγγράφων, αγοράς, αντικαταβολών ακόμα και με τηλεφωνική-ηλεκτρονική εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.1 ως «αποστολέα». Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη και σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο αποστολέας. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ελλάδα υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας της ΕΕΤΤ Τα διακινούμενα από την «Γενική Ταχυδρομική» αντικείμενα επιδίδονται ανάλογα με την εντολή του χρήστη και το είδος της αποστολής. Συνήθης χρόνος επίδοσης είναι το επόμενο της παράδοσης της αποστολής 24ωρο. Η «Γενική Ταχυδρομική» διαθέτει υποδομή και δυνατότητα επίδοσης ακόμα και αυθημερόν. Το είδος και τα όρια βάρους των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινεί η επιχείρηση ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

3.2. Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών είναι οι εξής: 

3.2Α.Υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος Α. Εσωτερικό (εντός Ελλάδος) - Υπηρεσία αυθημερόν εντός πόλης Διεκπεραίωση αποστολών με παραλαβή – παράδοση εντός μιας έως τεσσάρων ωρών. - Εντός πόλης με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. - Από πόλη σε πόλη με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή το αργότερο εντός 48 ωρών όπου παρατηρούνται μεταφορικές ιδιαιτερότητες (απομακρυσμένοι προορισμοί) - Υπηρεσία μαζικών διανομών Παρέχεται σε όλο το δίκτυο. Αφορά την οικονομική διακίνηση μαζικών αποστολών με επιβεβαιωμένη παράδοση σε χρόνο από 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες, ή κατά τους όρους της συμφωνίας με τον πελάτη Β. Εξωτερικό (εκτός Ελλάδος) - Διεκπεραίωση αποστολών προς τον υπόλοιπο κόσμο, μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. - Δυνατότητα παροχής δύο υπηρεσιών: 1. Express (προς όλο τον κόσμο με παράδοση σε 1 έως 3 εργάσιμες). 2. Economy (προς Ευρωπαϊκή Ένωση με παράδοση σε 3 – 4 εργάσιμες). 

3.2.Β. Άλλες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες α) Υπηρεσία αγορών για λογαριασμό τρίτων Με τηλεφωνική κλήση αγορά αντικειμένων και παράδοση βάσει οδηγιών του πελάτη. β) Υπηρεσία αντικαταβολών Αποστολές επί αντικαταβολή σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Άμεση απόδοση των εισπραττόμενων αξιών. γ) Υπηρεσία σε ημέρες αργιών / Κυριακών ή εκτός ωραρίου Διεκπεραίωση αποστολών κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. δ) Υπηρεσία αποστολών ειδικής μεταχείρισης Διεκπεραίωση αποστολών με λήψη και διαβίβαση αριθμού πρωτοκόλλου, θεωρημένων αντιγράφων, αποδείξεων κ.λ.π. ε) Υπηρεσία αυθημερόν από πόλη σε πόλη Αποστολές για αυθημερόν επίδοση αντικειμένων από Πόλεις εντός Δικτύου μας σε Πόλεις εντός Δικτύου μας. στ) Υπηρεσία παραδόσεως Σαββάτου ζ) Υπηρεσία παραλαβής διακηρύξεων η) Υπηρεσία κατάθεσης δικαιολογητικών διαγωνισμών Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας μας δημοσιεύονται στους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους μας στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι τιμοκατάλογοι ανανεώνονται κατά διαστήματα ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών και κάθε νέα δημοσίευση τους αναιρεί τους προηγούμενους, αντίγραφα δε των τιμοκαταλόγων βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ www.taxydromiki.gr

3.3. Χρόνος επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων Συνήθης χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι το επόμενο της παράδοσης της αποστολής 24ωρο.

3.4. Παρακολούθηση και εντοπισμός ταχυδρομικών αντικειμένων Η εταιρία τηρεί σύμφωνα με το νόμο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.2). Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, περιλαμβάνει δε και πληροφορίες που ενδεχομένως έχουν ανταλλαγεί μεταξύ των υπεύθυνων για τη διακίνηση κάθε αποστολής καταστημάτων. Στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. αναφέρονται τα χαρακτηριστικά κάθε αποστολής και ειδικότερα : ο αριθμός του εκδοθέντος Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς, η ημερομηνία ανάθεσης της αποστολής και η ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής της, όνομα αποστολέα - παραλήπτη, το βάρος της, την υπηρεσία η οποία ζητήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εξόφληση της αξίας του κομίστρου (χρέωση αποστολέα ή παραλήπτη) και επίσης τα στάδια που μεσολαβούν από την ανάθεση της αποστολής μέχρι και την τελική παράδοσή της στον παραλήπτη της (πχ αναχώρηση από το κατάστημα παραλαβής, άφιξη σε κέντρο διαλογής – κατανομή σε κατάστημα παράδοσης – αναχώρηση από κέντρο διαλογής- κατανομή σε ταχυμεταφορέα, παράδοση και στοιχεία παραλήπτη ή αιτία μη παράδοσης. Η εταιρία για την διακίνηση των αποστολών της χρησιμοποιεί ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές blackberry οι οποίες μέσω δορυφορικής σύνδεσης ενημερώνουν άμεσα το ως άνω ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρίας για την πορεία έκαστης αποστολής. Η παράδοση της αποστολής εμφαίνεται και στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρίας www.taxydromiki.gr. Σε περίπτωση ζημίας ή μη παράδοσης της αποστολής για τον οποιοδήποτε λόγο στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος (και μόνο αν αυτός είναι ο αποστολέας ή ο παραλήπτης της αποστολής) προς επικοινωνία με το αρμόδιο κατάστημα προκειμένου να παρασχεθούν προς αυτόν λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή που τον ενδιαφέρει. 

4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η «Γενική Ταχυδρομική» καταρτίζει κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με αναλυτική χρέωση καθεμιάς απ’ αυτές. Οι χρήστες των υπηρεσιών της μπορούν να λάβουν γνώση του καταλόγου σε όλα τα καταστήματα του δικτύου – σημεία εξυπηρέτησης της επιχείρησης, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρίας. Ο κατάλογος αποτυπώνεται στο σχετικό Παράρτημα Ι του ΧΥΚ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Η «Γενική Ταχυδρομική» έχει τη δυνατότητα να αναμορφώνει ή αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις της για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, κάθε νέα ανάρτηση τιμοκαταλόγου καθιστά την προηγούμενη ανίσχυρη για όσες υπηρεσίες αναλαμβάνονται μετά την δημοσιοποίηση των και την ενημέρωση των πελατών. Ο εκάστοτε ισχύων τιμοκατάλογος υπηρεσιών είναι αναρτημένος όχι μόνο στα καταστήματα της εταιρίας αλλά και στην ιστοσελίδα της www.taxydromiki.gr.

5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Από την επιχείρηση δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα απαγορεύονται γενικά από την ισχύουσα νομοθεσία, όσα αναφέρονται στην ατομική σύμβαση, τα μη κατάλληλα συσκευασμένα, και σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης επαρκών στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη. Η Γενική Ταχυδρομική δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, Χρήματα σε μετρητά, Συνάλλαγμα, Χρυσό σε ράβδους, Κοσμήματα, Πολύτιμα Μέταλλα, Πολύτιμους Λίθους, Βιομηχανικούς Άνθρακες και Διαμάντια, Αρχαιότητες - Έργα Τέχνης - Προσωπική Αλληλογραφία, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Αλλοιώσιμα Τρόφιμα, Γραμματόσημα, Φυτά, Ναρκωτικά, όπλα, ή μέρη Οπλισμού, Εκρηκτικά Είδη, Ζώα, Πορνογραφικό Υλικό, Περιουσιακά Στοιχεία, Αέρια , Εύφλεκτα υγρά, Εύφλεκτα στερεά, Οξειδωτικά, Δηλητήρια, Εντομοκτόνα, βιολογικά δείγματα, Ραδιενεργά, Διαβρωτικά, Σπρέυ, η διεκπεραίωση των οποίων απαγορεύεται από το νόμο και γενικά υλικά τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα ανεπίδοτα ταχυδρομικά αντικείμενα φυλάσσονται από την επιχείρηση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, με χρέωση του αποστολέα. Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση, επιστρέφεται το αντικείμενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής καταστήματος και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση, όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, με την επιφύλαξη της εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής και σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η εταιρία μετά από την πάροδο των 6 μηνών. Η διαδικασία για την καταστροφή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος και στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρίας. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα αντικείμενα που έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί εγγράφως από τον αποστολέα ότι η αξία τους είναι μείζονα των 100 €, οπότε αυτά παραδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ..

7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ (P.O.D.) είναι το αποδεικτικό που εκδίδεται για μια έκαστη αποστολή και συνοδεύει αυτή, αποδεικνύει τη σύναψης της σύμβασης ταχυμεταφοράς και αποτελεί τεκμήριο της γνώσης και της αποδοχής των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από τα εμπλεκόμενα μέρη (αποστολέα-παραλήπτη) Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. είναι η ατομική σύμβαση στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησής του κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου, τα μη αποδεκτά αντικείμενα καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται η μεταφορά τους, το δικαίωμα της επιχείρησης να μην παραλαμβάνει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης, η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον αποστολέα, και τα ποσά αυτής, οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά αντικειμένων και οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 (ΦΕΚ 683/Β΄), οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδρομική επιχείρηση, ο τρόπος διαχείρισης ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων και η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχείρησης και χρήστη. Ειδικότερα οι γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς που αναγράφονται στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ είναι : 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Για την μεταφορά δεμάτων κι εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της Γενικής Ταχυδρομικής, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της Γενικής Ταχυδρομικής ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες. Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων κι ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ούτε αποστολέας δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να άρουν κάποιον από τους όρους ή ρήτρες. 

Άρθρο 1: Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για λογαριασμό του. Ο αποστολέας αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο και ότι γνωρίζει κι αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ. 

Άρθρο 2: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τάσσει η ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Σχετικά διευκρινίζεται ότι η "ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ" δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων κι εγγράφων: Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία κι από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς κι αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. 

Άρθρο 3: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά. β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση κι η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου κι αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία κι άλλα παραστατικά έγγραφα. 

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο. β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του. δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων.

Άρθρο 5: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί. 

Άρθρο 6: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αναλαμβάνει ο αποστολέας. 

Άρθρο 7: Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ως «αποστολέα».

Άρθρο 8: Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ περιορίζεται έως το ποσό των 70 ΕΥΡΩ για έγγραφα και των 400 ΕΥΡΩ για δέματα. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση, και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση, ίση με το ποσό που καταβλήθηκε για την αποστολή του, με την επιφύλαξη της εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους ως ορίζεται στο νόμο. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ή στο πλησιέστερο πρακτορείο της σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη μέχρι του ποσού των 70 Ευρώ για τα έγγραφα και μέχρι του ποσού των 400 Ευρώ για τα λοιπά ταχυδρομικά αντικείμενα, ή στο εκάστοτε ισόποσο σε Ευρώ των 100 δολαρίων ΗΠΑ (για διεθνείς αποστολές). Επιπλέον, ανάλογα με την δηλούμενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται, μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για ποσό μεγαλύτερο των 400 Ευρώ, με επιβάρυνση του χρήστη ίση με ποσοστό 0,6% επί της δηλουμένης αξίας του αντικειμένου. Για την επίλυση τυχόν διαφορών η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Άρθρο 9: Για κάθε αποστολή μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ κι εφ' όσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για την μεταφορά. Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσης πελάτες. Εφόσον αποστέλλονται ταχυδρομικά αντικείμενα μαζικώς βάσει σύμβασης είναι δυνατή η χρήση απλοποιημένου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα από τα αντικείμενα, και θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον το μοναδιαίο αριθμό αποστολής το διακριτικό τίτλο και το διακριτικό αναγνώρισης της Ταχυδρομικής Επιχείρησης. Αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και επίδοσης (υπογραφές) μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διατηρεί τα ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για 6 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης των αποστολών και από την ημερομηνία παράδοσής τους στους παραλήπτες τους.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης της και στις οριζόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, καταβάλλει αποζημίωση στον χρήστη, ίση, κατά περίπτωση, με τα κατώτερα όρια που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 (ΦΕΚ 683/Β΄) «Καθορισμός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» όπως ισχύει και ειδικότερα : Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ περιορίζεται έως το ποσό των 70 ΕΥΡΩ για έγγραφα και των 400 ΕΥΡΩ για δέματα ή στο ποσό της πραγματικής αξίας των εγγράφων ή των αντικειμένων και πάντως όχι πάνω από τα ανώτατα κατά τα άνω όρια αποζημίωσης Τα ανωτέρω ισχύουν και για το περιεχόμενο αποστολής για το οποίο δηλώθηκε μεν αξία του αλλά παρέλειψε ο αποστολέας να το ασφαλίσει. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης της αποστολής (υπό την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε ανωτέρω βία) η ευθύνη της εταιρίας ανέρχεται έως του ποσού και μόνο του κομίστρου που καταβλήθηκε για τη συγκεκριμένη αποστολή. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ή στο πλησιέστερο πρακτορείο της σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη μέχρι του ποσού των 70 Ευρώ για τα έγγραφα και μέχρι του ποσού των 400 Ευρώ για τα λοιπά ταχυδρομικά αντικείμενα, ή στο εκάστοτε ισόποσο σε Ευρώ των 100 δολαρίων ΗΠΑ (για διεθνείς αποστολές) Επιπλέον, ανάλογα με την δηλούμενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται, μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για ποσό μεγαλύτερο των 400 Ευρώ, με επιβάρυνση του χρήστη ίση με ποσοστό 0,6% επί της δηλουμένης αξίας του αντικειμένου. Αξίωση για το πέραν των ανωτέρω ορίων ποσό, γεννάται μόνο για το περιεχόμενο της αποστολής έχει δηλωθεί η αξία του και ταυτόχρονα έχει ασφαλισθεί, το γεγονός της ασφάλισής του δε πρέπει να έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας κατά την ανάληψη της αποστολής προς μεταφορά. Όλα τα αντικείμενα που υπέστησαν καταστροφή περιέρχονται στην κατοχή της εταιρίας εντός 5 ημερών από τη συμφωνία για την καταβολή της αποζημίωσης ή αν υπέστησαν μερική καταστροφή περιέρχεται στην κατοχή της εταιρίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας το μέρος εκείνο της αποστολής η ζημία του οποίου αποκαταστάθηκε. Η καταβολή γίνεται το αργότερο σε διάστημα δύο (2) μηνών, κατόπιν συνεννόησης με τον χρήστη.

9. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα. Η Γενική Ταχυδρομική δεν ευθύνεται σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον νόμο και στην ατομική σύμβαση, όταν παραδοθεί στον παραλήπτη το διακινούμενο ταχυδρομικό αντικείμενο, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα στην επιχείρηση το είδος, η φύση και η αξία του διακινούμενου ταχυδρομικού αντικειμένου, όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο αντίκειται ή προσκρούει στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν πρόκειται για ευπαθές είδος με ή χωρίς γνώση της επιχείρησης Επίσης η εταιρία δεν ευθύνεται αν ο αποστολέας δεν έχει μεριμνήσει για την καταλληλότητα συσκευασίας της αποστολής, την οποία ο ίδιος εγγυάται κατά την ανάθεση της αποστολής, απόδειξη δε για την εγγύηση αυτή αποτελεί το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. που εκδίδεται για την αποστολή αυτή. Η όποια ευθύνη της εταιρίας παύει με την παράδοσή της αποστολής στον παραλήπτη της. Επίσης η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν ευθύνεται και στις εξής περιπτώσεις: Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδρομική επιχείρηση θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος. Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους. Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της εταιρίας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη. Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος. Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου. 

10. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να συναλλάσσονται με την επιχείρηση κάθε εργάσιμη μέρα, στις ώρες από 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ. Τυχόν αιτήματα ή παράπονα των χρηστών υποβάλλονται στο κατάστημα με το οποίο συναλλάχθηκαν, το οποίο, θα επιλαμβάνεται του θέματος καθώς και στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ στα οποία πρέπει ο χρήστης να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της εταιρίας ή με σχετική έγγραφη επιστολή του εντός 20 ημερών από την ανάληψη της αποστολής μέσω e-mail στην ιστοσελίδα της εταιρίας ή μέσω ταχυδρομείου ή φαξ. Η επιχείρηση, μέσω ανάλογα με τη φύση του παραπόνου, άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπόνου, είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στον χρήστη.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

11.1. ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στην «Γενική Ταχυδρομική», μπορούν να επιλύονται σε πρώτο στάδιο μέσω φιλικού Διακανονισμού: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την επιχείρηση προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, εντός των προβλεπομένων στον ΧΥΚ ή και με την σύμφωνη γνώμη των μερών.

11.2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στην «Γενική Ταχυδρομική», μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) άτομα που ανήκουν στο προσωπικό της Επιχείρησης και από έναν (1) εκπρόσωπο των χρηστών και λειτουργεί όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του χρήστη η εταιρία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης. Η εταιρία ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωμά του να υποβάλει γραπτό υπόμνημά του σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί. Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την κατάθεση του αποστελλόμενου αντικειμένου.