Skip to main content

You are here

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»,

 με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41835/02/Β/98/53(2005), ΓΕΜΗ 044421607000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μέτοχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στα γραφεία που διατηρεί επί της Λεωφ. Κηφισού αρ. 14, την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1.1.2015 έως και 31.12.2015 (ισολογισμού της 31.12.2015, αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015, πίνακα διαθέσεως κερδών κλπ) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
  • Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωτή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής τους.    
  • Αμοιβή μελών Δ.Σ.
  • Σύναψη, υπογραφή και έγκριση υπογεγραμμένων συμβάσεων.
  • Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αγ. Ι. Ρέντης, 30/4/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Βερροιόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.