Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η 1η Online Πλατφόρμα ΔΩΡΕΑΝ Προβολής & Συνδυασμένης Μεταφοράς Προϊόντων

Είστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16/03/2020

Η Γενική Ταχυδρομική με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε σε αυτή την πρωτόγνωρα δύσκολη συγκυρία να συνεχίσει την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών εφαρμόζοντας ταυτόχρονα κάθε προτεινόμενο από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέτρο ώστε να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία και η υγεία των εργαζομένων.

Ειδικά οι εργαζόμενοι στην διανομή πακέτων καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παραδώσουν όλες τις αποστολές έγκαιρα και με ασφάλεια στην πόρτα του παραλήπτη ενώ έχουν σαφείς οδηγίες για την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας όπως αυτές υποδεικνύονται αρμοδίως, για τη χρήση μέτρων προφύλαξης  και για την κατά περίπτωση διευκόλυνση της παράδοσης πακέτων ακόμα και χωρίς υπογραφή του παραλήπτη αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη πιστοποίησης της παράδοσης.  Ειδικά αυτή η πρόβλεψη – οδηγία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα αρχή [ΕΕΤΤ].