Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ανώνυμη εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ”, με διακριτικό τίτλο “ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ”, με έδρα τον Άγιο Ι. Ρέντη Αττικής, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη αρ. 81, με ΑΦΜ: 094537720, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.taxydromiki.gr, τηλ: 2104851100, email: info@taxydromiki.gr

 

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εταιρία:

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ είναι ταχυμεταφορική εταιρία, εφοδιασμένη με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία Γενική Άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ) με αριθμό 99-149 και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015.

1. Ποιος ο σκοπός της εταιρίας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, κύριος σκοπός της είναι η διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας μεταφοράς (courier) εγγράφων, αξιών, δεμάτων και μικροδεμάτων οποουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κάθε μεταφορικό μέσο, δια ξηράς, θάλασσας ή αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την αποστολή και παράδοση ταχυδρομικού αντικειμένου:

Λαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), τόσο του αποστολέα, όσο του παραλήπτη της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα τα Δεδομένα:

Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), υπογραφή (και με ψηφιακά μέσα).

Β) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της Γενικής Ταχυδρομικής:

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα, τα μόνα cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα ανήκουν στις κατηγορίες: (α) Απολύτως Απαραίτητα Cookies και (β) Cookies Λειτουργικότητας και αμφότερα είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστόπου. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι ανώνυμες και δεν παρακολουθούν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.

Γ) Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στον ιστότοπο της Γενικής Ταχυδρομικής:

Λαμβάνονται τα Δεδομένα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, ΤΚ, ΑΦΜ, email, τηλέφωνο.

Δ) Κατά την online παραγγελία σας:

Λαμβάνονται και απαιτούνται τα Δεδομένα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, ΤΚ, ΑΦΜ, email, τηλέφωνο.

Ε) Μόνο στην περίπτωση της “κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων”, και μόνο για τους σκοπούς της μεταφοράς φαρμάκων, επεξεργαζόμαστε επιπρόσθετα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σχετικά με την υγεία και την κοινωνική πρόνοια δεδομένα χρόνιων πασχόντων ασθενών, που λαμβάνουν φάρμακα.

Κατά περίπτωση, και ανάλογα την υπηρεσία ενδέχεται να συλλέγουμε και άλλα προσωπικά δεδομένα, κυρίως κατά την παροχή ειδικών ή εξειδικευμένων ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ο τραπεζικός λογαριασμός, στις αντικαταβολές.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: (α) της παρεχόμενης ταχυδρομικής / ταχυμεταφορικής υπηρεσίας από την εταιρία (ενδεικτικά: ταυτοποίηση παραλήπτη και αποστολέα, παρακολούθηση ταχυμεταφοράς, κλπ), (β) με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, διατήρηση δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κλπ και (γ) για στατιστικούς λόγους, διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της ταχυδρομικής / ταχυμεταφορικής σύμβασης, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.

Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Σε περίπτωση μεταφοράς εκτός ΕΕ ζητείται και η ρητή συγκατάθεση/συναίνεση του αποστολέα για την αυτή επεξεργασία, στο πλαίσιο της ταχυδρομικής / ταχυμεταφορικής υπηρεσίας που παρέχεται.

Στην περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων ειδικών κατηγοριών, η επεξεργασία γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης και ειδικής εξουσιοδότησης του πελάτη – ασθενή.

7. Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς πχ σκοπούς προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών;

Όχι, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ, δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς

8. Ποιοι οι αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι: (α) η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (γ) τρίτοι εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της ταχυδρομικής/ ταχυμεταφορικής υπηρεσίας, (δ) Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή.

Διαβίβαση Δεδομένων προς τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο ταχυμεταφορικής σύμβασης και απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αποστολέα και πραγματοποιείται με συνεργαζόμενες διεθνείς εταιρείες ταχυμεταφορών, με τις οποίες συμβαλλόμαστε και δεσμεύονται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.

10. Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών καθώς και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ασφάλειας των δεδομένων και της εφαρμογής της Πολιτικής.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Στρατηγού Μακρυγιάννη αρ. 81, Άγιος Ιωάννης Ρέντης) με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dataprotection@taxydromiki.gr ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Πότε απαντάμε στα αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104851100 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@taxydromiki.gr ), χρησιμοποιώντας τον τίτλο: “Εξέλιξη Αιτήματος”.

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Όχι, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

18. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ, κ. Ευθύμιο Μπίνιο, στο τηλέφωνο 210-4851100 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@taxydromiki.gr.

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 25/5/2018.

Το παραπάνω κείμενο σε μορφή PDF